DỰ TOÁN CHI PHÍ

Dòng xe:
Chọn nơi:

Giá lăn bánh các dòng xe Honda tại Huế

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.528%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 2.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 980.000
Tổng dự toán :