Honda Civic 1.5 RS

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 176/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-4.500 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

870,000,000 VNĐ VND
Honda Civic 1.5 G

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 176/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-4.500 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

770,000,000 VNĐ VND
Honda Civic 1.5 E

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 176/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-4.500 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

730,000,000 VNĐ VND
Honda City RS

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 119/6.600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

Honda Sensing

609,000,000 VNĐ VND
Honda City L

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 119/6.600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

Honda Sensing

589,000,000 VNĐ VND
Honda City G

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 119/6.600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

Honda Sensing

559,000,000 VNĐ VND
Honda BRV L

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 119/6.600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

Honda Sensing

705,000,000 VNĐ VND
Honda BRV G

Dung tích xi-lanh: 1,498 cc

Công suất cực đại: 119/6.600 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/4.300 (Nm/rpm)

Honda Sensing

Chỗ ngồi: 7 chỗ

661,000,000 VNĐ VND
Honda HR-V G

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 119/6.600 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 145/4.300 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

699,000,000 VND VND
Honda HR-V L

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 174/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-4.500 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

826,000,000 VND VND
Honda HR-V RS

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 174/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-5000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

871,000,000 VND VND
Honda CR-V 1.5 L

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 188/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-5000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

1,159,000,000 VNĐ VND
Honda CR-V 1.5 L (AWD)

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 188/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-5000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

1,310,000,000 VNĐ VND
Honda CR-V 1.5 G

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 188/6000 (Hp/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 240/1.700-5000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 7 chỗ

1,109,000,000 VNĐ VND
Honda CR-V e:HEV

Dung tích xi-lanh: 1.993 cc

Công suất cực đại (kW/rpm)

Động cơ:
109 (146 HP)/6.100 rpm
Mô-tơ:
135 (181 HP)/4.500 rpm

Kết hợp: 152 (204 HP)

Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)

Động cơ: 183/4.500
Mô-tơ: 335/0-2.000

Chỗ ngồi: 5 chỗ

1,259,000,000 VNĐ VND
Honda Accord

Dung tích xi-lanh: 1.498 cc

Công suất cực đại: 188/5.500 (HP/rpm)

Mô-men xoắn cực đại: 260/1.600-5.000 (Nm/rpm)

Chỗ ngồi: 5 chỗ

1,319,000,000 VNĐ VND